Hotline: 0903 745 752
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN THÁI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN THÁI

Emax2 ACB (Withdrawable)

Tính năng nổi bật

ACB là máy cắt không khí Emax2 loại 3, 4 cực vừa có dạng cố định hoặc di động được sản xuất tại Ý, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2.

 • Đóng cắt, bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch

 • Chỉnh dòng quá tải với trip điện tử: từ 0.4 - 1 In

 • Dòng điện định mức từ 630A đến 6300A

 • Dòng cắt ngắn mạch từ 42kA đến 200kA, Icu=100%Ics

 • Điện áp hoạt động 690/ 1150V AC, 50/60Hz hoặc 1000V DC

 • Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt

 • Ứng dụng: Cho hệ thống đóng cắt trong công nghiệp…

Nhấn quan tâm để được tư vấn chi tiết.

Chi Tiết Sản Phẩm
Mã đặt hàng
Khả năng cắt 
(KA)
Loại
Dòng định mức In
(A)
Mã sản phẩm
ACB - 3P
Mã sản phẩm
ACB - 4P
Emax ACB- Loại di động (Withdrawable type)
42KA
E1.2B
630               MP
1SDA072051R1
1SDA072681R1
800               MP
1SDA072091R1
1SDA072721R1
1000             MP
1SDA072131R1
1SDA072761R1
1250             MP
1SDA072171R1
1SDA072801R1
1600             MP
1SDA072211R1
1SDA072841R1
FP
1SDA073907R1
1SDA073908R1
E2.2B
2000             MP
1SDA072371R1
1SDA073001R1
FP
1SDA073909R1
1SDA073910R1
50KA
E1.2C
630               MP
1SDA072061R1
1SDA072691R1
800               MP
1SDA072101R1
1SDA072731R1
1000             MP
1SDA072141R1
1SDA072771R1
1250             MP
1SDA072181R1
1SDA072811R1
1600             MP
1SDA072221R1
1SDA072851R1
          FP
1SDA073907R1
1SDA073908R1
66KA
E1.2N
250               MP
1SDA072041R1
1SDA072671R1
630               MP
1SDA072071R1
1SDA072701R1
800               MP
1SDA072111R1
1SDA072741R1
1000             MP
1SDA072151R1
1SDA072781R1
1250             MP
1SDA072191R1
1SDA072821R1
1600             MP
1SDA072231R1
1SDA072861R1
          FP
1SDA073907R1
1SDA073908R1
E2.2N
2000             MP
1SDA072381R1
1SDA073011R1
          FP
1SDA073909R1
1SDA073910R1
2500             MP
1SDA072411R1
1SDA073041R1
          FP
1SDA073911R1
1SDA073912R1
E4.2N
3200             MP
1SDA072491R1
1SDA073121R1
          FP
1SDA073913R1
1SDA073914R1
4000             MP
1SDA072541R1
1SDA073171R1
          FP
1SDA073915R1
1SDA073916R1
85KA
E2.2S
250               MP
1SDA073648R1
1SDA073658R1
800               MP
1SDA072251R1
1SDA072881R1
1000             MP
1SDA072281R1
1SDA072911R1
1250             MP
1SDA072311R1
1SDA072941R1
1600             MP
1SDA072351R1
1SDA072981R1
2000             MP
1SDA072391R1
1SDA073021R1
          FP
1SDA073909R1
1SDA073910R1
2500             MP
1SDA072421R1
1SDA073051R1
          FP
1SDA073911R1
1SDA073912R1
E4.2S
3200             MP
1SDA072501R1
1SDA073131R1
          FP
1SDA073913R1
1SDA073914R1
4000             MP
1SDA072551R1
1SDA073181R1
          FP
1SDA073915R1
1SDA073916R1
100KA
E2.2H
800               MP
1SDA072261R1
1SDA072891R1
1000             MP
1SDA072291R1
1SDA072921R1
1250             MP
1SDA072321R1
1SDA072951R1
1600             MP
1SDA072361R1
1SDA072991R1
2000             MP
1SDA072401R1
1SDA073031R1
          FP
1SDA073909R1
1SDA073910R1
2500             MP
1SDA072431R1
1SDA073061R1
          FP
1SDA073911R1
1SDA073912R1
E4.2H
3200             MP
1SDA072511R1
1SDA073141R1
          FP
1SDA073913R1
1SDA073914R1
4000             MP
1SDA072561R1
1SDA073191R1
          FP
1SDA073915R1
1SDA073916R1
E6.2H
5000             MP
1SDA072611R1
1SDA073241R1
          FP
1SDA073917R1
1SDA073918R1
6300             MP
1SDA072641R1
1SDA073271R1
          FP
1SDA073920R1
1SDA073921R1
150KA
E4.2V
2000             MP
1SDA072451R1
1SDA073081R1
2500             MP
1SDA072471R1
1SDA073101R1
3200             MP
1SDA072521R1
1SDA073151R1
          FP
1SDA073913R1
1SDA073914R1
E6.2H
4000             MP
1SDA072591R1
1SDA073221R1
5000             MP
1SDA072621R1
1SDA073251R1
          FP
1SDA073917R1
1SDA073918R1
6300             MP
1SDA072651R1
1SDA073281R1
          FP
1SDA073920R1
1SDA073921R1
200KA
E6.2X
4000             MP
1SDA072601R1
1SDA073231R1
5000             MP
1SDA072631R1
1SDA073261R1
          FP
1SDA073917R1
1SDA073918R1
6300             MP
1SDA072661R1
1SDA073291R1
          FP
1SDA073920R1
1SDA073921R1


Phụ kiện mua thêm
Chi tiết
Mã sản phẩm
Cuộn shunt ngắt - YO _Tối đa lắp được 2 cuộn
E1.2..E6.2 24Vac/dc
1SDA073668R1
E1.2..E6.2 48Vac/dc
1SDA073670R1
E1.2..E6.2 110-120Vac/dc
1SDA073672R1
E1.2..E6.2 220-240Vac/dc
1SDA073674R1
E1.2..E6.2 380-400Vac
1SDA073677R1
Cuộn shunt đóng - YC_Tối đa lắp được 2 cuộn
E1.2..E6.2 24Vac/dc
1SDA073681R1
E1.2..E6.2 48Vac/dc
1SDA073683R1
E1.2..E6.2 110-120Vac/dc
1SDA073685R1
E1.2..E6.2 220-240Vac/dc
1SDA073687R1
E1.2..E6.2 380-400Vac
1SDA073690R1
Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU
E1.2..E6.2 24Vac/dc
1SDA073694R1
E1.2..E6.2 48Vac/dc
1SDA073696R1
E1.2..E6.2 110-120Vac/dc
1SDA073698R1
E1.2..E6.2 220-240Vac/dc
1SDA073700R1
E1.2..E6.2 380-400Vac
1SDA073703R1
Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - M
E1.2 24-30Vac/dc
1SDA073708R1
E1.2 48-60Vac/dc
1SDA073709R1
E1.2 100-130Vac/dc
1SDA073710R1
E1.2 220-250Vac/dc
1SDA073711R1
E2.2…E6.2 24-30Vac/dc
1SDA073722R1
E2.2…E6.2 48-60Vac/dc
1SDA073723R1
E2.2…E6.2 100-130Vac/dc
1SDA073724R1
E2.2…E6.2 220-250Vac/dc
1SDA073725R1
Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB
AUX 4Q 400V E1.2: 4 tiếp điểm
1SDA073750R1
AUX 4Q 400V E2.2-E6.2: 4 tiếp điểm
1SDA073753R1
AUX 6Q 400V E2.2-E6.2: 6 tiếp điểm
1SDA073756R1
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí ACB loại kéo ra được: đấu nối/kiểm tra cách điện/cách ly
E1.2 AUP 400V: 6 tiếp điểm
1SDA073762R1
E2.2-E6.2 AUP 400V: 5 tiếp điểm-bên trái
1SDA073764R1
E2.2-E6.2 AUP 400V: 5 tiếp điểm-bên phải
1SDA073766R1
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng
E1.2 250V
1SDA073770R1
E2.2-E6.2 250V
1SDA073773R1
Tiếp điểm báo trip do quá dòng
E1.2 S51 250V
1SDA073776R1
E2.2-E6.2 S51 250V
1SDA073778R1
Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm
E1.2-E6.2: 10 cầu đấu
1SDA073906R1
Bộ điều khiển tự động ATS
E1/6 ATS021
1SDA065523R1
E1/6 ATS022
1SDA065524R1
Rating plug
Rating Plug 400 E1.2..E6.2
1SDA074221R1
Rating Plug 630 E1.2..E6.2
1SDA074222R1
Rating Plug 800 E1.2..E6.2
1SDA074223R1
Rating Plug 1000 E1.2..E6.2
1SDA074224R1
Rating Plug 1250 E1.2..E6.2
1SDA074225R1
Rating Plug 1600 E1.2..E6.2
1SDA074226R1
Rating Plug 2000 E1.2..E6.2
1SDA074227R1
Rating Plug 2500 E1.2..E6.2
1SDA074228R1
Rating Plug 3200 E1.2..E6.2
1SDA074229R1
Rating Plug 4000 E1.2..E6.2
1SDA074230R1
Rating Plug 5000 E1.2..E6.2
1SDA074231R1
Rating Plug 6300 E1.2..E6.2
1SDA074232R1
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập
E1.2 - E2.2 Iu N = 2000A
1SDA073736R1
E2.2        Iu N = 2500A
1SDA073737R1
E4.2        Iu N = 3200A
1SDA073738R1
E6.2        Iu N = 6300
1SDA073739R1
E6/f         Iu N = 6300A
1SDA073740R1
Ghi chú: Iu N đề cập tới dòng lớn nhất qua dây trung tính
Bộ khóa ở vị trí ACB mở
KLC-D key lock open E1.2
1SDA073782R1
KLC-D key lock open E2.2...E6.2
1SDA073791R1
KLC-S Key lock open N.20005 E2.2..E6.2
1SDA073792R1
Bộ tự động điều phối tải
E1.2-E6.2
1SDA074212R1
Bộ mô-đun nguồn E1.2-E 6.2
Mô đun 110-240V AC/DC
1SDA074172R1
Mô đun 24-48V AC/DC
1SDA074173R1
Bộ mô-đun truyền thông E1.2-E 6.2
Modbus RS-485
1SDA074150R1
Modbus TCP
1SDA074151R1
Profibus
1SDA074152R1
Profinet
1SDA074153R1
DeviceNet
1SDA074154R1
EtherNet/IP
1SDA074155R1
IEC61850
1SDA074156R1
R Modbus RS-485
1SDA074157R1
R Modbus TCP
1SDA074158R1
R Profibus
1SDA074159R1
R Profinet
1SDA074160R1
R DeviceNet
 1SDA074161R1
R EtherNet/IP
1SDA074162R1
Ekip Link
1SDA074163R1
Bluetooth
1SDA074164R1
GPRS-M
1SDA074165R1
Ekip Actuator
 1SDA074166R1
Bộ mô-đun input/output
E1.2-E6.2 - Ekip 2K : 2 input/2 output
1SDA074167R1
E2.2-E6.2 - Ekip 4K : 4 input/4 output
1SDA074170R1
E1.2-E6.2 - Ekip 10K : 11 input/10 output
1SDA074171R1
Bộ mô-đun đo đếm và bảo vệ
E1.2 Mô-đun đo đếm
1SDA074184R1
E1.2 Mô-đun đo đếm và bảo vệ
1SDA074185R1
E2.2 Mô-đun đo đếm
1SDA074186R1
E2.2 Mô-đun đo đếm và bảo vệ
1SDA074187R1
E4.2 Mô-đun đo đếm
 1SDA074188R1
E4.2 Mô-đun đo đếm và bảo vệ
1SDA074189R1
E6.2 Mô đun đo đếm
1SDA074190R1
E6.2 Mô-đun đo đếm và bảo vệ
1SDA074191R1
Bộ mô-đun màn hình
Màn hình hiển thị đa thông số (lấy trực tiếp dữ liệu từ bộ bảo vệ của ACB)
1SDA074192R1
Hệ thống điều khiển - giám sát
Màn hình cảm ứng điều khiển cho 10 cầu dao
1SDA074311R1
Màn hình cảm ứng điều khiển cho 30 cầu dao
1SDA074312R1
Phần mềm Ekip View cho 30 cầu dao
 1SDA074298R1
Phần mềm Ekip View cho 60 cầu dao
1SDA074299R1

Download tài liệu
Loại tài liệu
Tên tài liệu
Size
Tải về
Catalogue
ACB Emax2 (Withdrawable)
7.8 MB

Sản phẩm tương đương
Tin tức nổi bật
Robot - An toàn giúp tiết kiệm không gian và tiền bạc

Robot - An toàn giúp tiết kiệm không gian và tiền bạc

SafeMove mở ra kỷ nguyên cho việc cộng tác giữa người và máy. Công nhân thao tác và Robot có thể làm việc cùng nhau một cách an toàn. SafeMove sử dụng những giới hạn về hình học và tốc độ, duy trì quá trình vận hành tự động. Điều này kết hợp tính linh hoạt giữa tương tác của con người với độ chính xác và khả năng thao tác của các robot. SafeMove giúp tiết kiệm nhiều không gian nền nhà xưởng bằng cách giới hạn chuyển động của Robot một cách chính xác theo các yêu cầu của ứng dụng

10 vấn đề cần xem xét trước khi quyết định mua robot công nghiệp ABB

10 vấn đề cần xem xét trước khi quyết định mua robot công nghiệp ABB

Robot là mối quan tâm lớn đối với bất kỳ ai trong hoạt động sản xuất, lắp..

Tuổi Thọ Của Robot ABB Là Bao Nhiêu?

Tuổi Thọ Của Robot ABB Là Bao Nhiêu?

"Tuổi thọ của một robot ABB là bao nhiêu?" Một câu hỏi mà một hãng công nghệ..

PROFINET trong Quy trình tự động hóa - Các chi tiết cụ thể

PROFINET trong Quy trình tự động hóa - Các chi tiết cụ thể

Cho dù nó được gọi là Industrie 4.0 hoặc Internet công nghiệp của những điều -..

OMRON CX-ONE V4 - Phần mềm tích hợp cho hệ thống điều khiển

OMRON CX-ONE V4 - Phần mềm tích hợp cho hệ thống điều khiển

OMRON CX-ONE V4 - Phần mềm tích hợp cho hệ thống điều khiển

facebook google plus youtube twitter

Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN THÁI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang Online: 3

Hôm nay: 198

Tuần này: 672

Tháng này: 3067

Tổng Truy Cập: 225617

Tư vấn trực tuyến

Mr. Dũng - Biến Tần ABB

0903 874 366

Mr. Hùng - TB Đóng Cắt ABB

0903 664 915

Mr. Nhi - TB Tự Động KINCO

0903 309 915

Hỗ trợ kỹ thuật

0903 874 366
Cty An Thái ABB Kinco Omron ToKy Teshow Biến tần ABB Biến tần KINCO Inverter ABB Inverter KINCO Màn hình cảm ứng HMI KINCO Bộ lập trình - PLC KINCO OMRON Servo Driver / Motor Kinco Stepper Driver / Motor Kinco Khởi động mềm - Softstarter ABB Bộ nguồn 24v DC KINCO OMRON Relay kiếng ABB OMRON Encoder TOKY OMRON Bộ điều khiển nhiệt độ TESHOW Bộ đo mức nước OMRON Công tắc hành trình Timer, Counter TOKY OMRON Cảm biến quang TOKY OMRON Cảm biến từ TOKY OMRON Robot ABB Công tắc, nút nhấn ABB Thiết bị đóng cắt ABB